1 Soveltamisala ja taustaa 

 

1.1 Nämä yleiset toimitusehdot (“Ehdot”) sisältävät ne ehdot, joita sovelletaan tuotteiden toimittamiseen, mukaan lukien varaosat (“Tuotteet”), jotka yritykset ja / tai kuluttajat (“Sinä”) tilaavat Dometic-verkkokauppasivustolta (“Dometic Online”) toimitettavaksi Suomeen. Lisätietoja tuotteista ja takuu -asioista (mukaanlukien tuotespesifikaatiot) löydät Dometic Online -tuotesivuilta. 

1.2 Yritys (“Dometic”) 

Dometic Finland Oy 

Valimotie 15, 00380 Helsinki 

Asiakaspalvelu: 

Puhelin020 7413220 

www.dometic.com/fi-fi/fi/asiakaspalvelu  

1.3 Valitsemalla “Hyväksyn ehdot” –valintaruudun kassalla ja lähettämällä tilauksesi, hyväksyt nämä toimitusehdot. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt ehdot ennen tilauksen tekemistä. Myös muita Dometic Online -palvelussa olevia ehtoja, kuten Dometic verkkosivuston Käyttöehtoja sekä Tietosuojaa ja Evästeitä koskevia sääntöjä, sovelletaan tilaukseesi. Nämä Toimitusehdot ovat etusijalla, jos niiden ja muiden ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia. 

1.4 Hyväksymällä nämä ehdot vakuutat, että olet vähintään 18-vuotias ja siten täysi-ikäisenä oikeutettu sitovaan sopimukseen Dometicin kanssa. 

1.5 Näitä Toimitusehtoja voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Tilaukseesi sovelletaan kuitenkin Toimitusehtojen sitä versiota, joka on ollut saatavilla Dometic Online -sivustolta tilaushetkellä. 

 

2 Tilaaminen 

 

2.1 Tilaaminen ja tuotteiden ostamista koskevan sopimuksen muodostuminen etenee seuraavan prosessin mukaisesti: 

(i) Kun olet valinnut Tuotteet Dometic Online –sivustollasiirry kassalle tekemään tilaus, jolloin Sinua opastetaan tilausprosessin läpi. Hyväksyt, että tilauksesi luo maksuvelvoitteen näiden Toimitusehtojen mukaisestiSinun ja Dometicin välille syntyy sitova sopimus, kun Dometic on hyväksynyt ja vahvistanut tilauksesi. Dometic pyrkii toimittamaan kaikki tilaamasi tuotteet, mutta sillä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilaustasi esimerkiksi siitä syystä, että tilaamaasi tuotetta ei ole enää saatavana. 

(ii) Saat sähköpostiisi ilmoituksen, joka sisältää tilauksesi yksityiskohdat. Tallenna tilausnumero ja päivämäärä tulevia tapahtumia varten. Dometic kuittaa tällä ilmoituksella, että se on vastaanottanut tilauksesi, mutta ei ole kuitenkaan vielä vahvistanut sitä. Voit peruuttaa tilauksesi tai päivittää                                                                                    

 

 

 

 

 

 

sitä, kunnes Dometic on lähettänyt Sinulle tilausvahvistuksen (katso seuraava kohta). 

 (iii) Kun tilauksesi on käsitelty hyväksytty ja Tuotteesi on valmis lähetettäväksi, Dometic lähettää Sinulle tilausvahvistuksen sähköpostitsetekstiviestinä tai puhelimitse. Ostosopimus on syntynyt, kun tilausvahvistus on saapunut Sinulle. 

Tilauksen mukaisten tuotteiden toimitus tapahtuu kohdan 4.3 mukaisesti. Jos tilaamasi tuotetta ei ole varastossa (tai varastossa oleva määrä on pienempi, kuin tilattu määrä), Dometic ottaa Sinuun yhteyttä, jolloin voit joko peruuttaa tilauksesi tai, jos tuotetta on oletettavasti tulossa lisää varastoonvoit halutessasi pitää Tilauksesi voimassa. 

Kun Dometic on vahvistanut ja hyväksynyt Tilauksesi, edellä mainitun mukaisestiTilausta ei voi enää muuttaa ilman Dometicin hyväksyntää. 

Tilausta ei voi myöskään peruuttaa sen jälkeen, kun Dometic on sen vahvistanut ja hyväksynyt lukuun ottamatta kohdassa tarkoitettua peruuttamisoikeutta ylivoimaisen esteen (force majeure) tapauksessa. 

 

3 Toimitus 

 

3.1 Dometic toimittaa tuotteet kassalla valitun toimitusvaihtoehdon mukaisesti. 

3.2 Ilmoitettua, arvioitua toimituspäivää ei voida kaikissa olosuhteissa taata. Jos Tuotteita ei ole saatavissa arvioitujen toimitusaikojen puitteissa, Dometic ilmoittaa tästä Sinulle antamaasi yhteystietoa käyttäen. Jos tuotteita ei ole saatavana haluamaasi määrää, voit joko vastaanottaa pienemmän määrän ja perua jäljellä olevan tilauksen tai perua tilauksen kokonaisuudessaan. 

3.3 Tuotteiden omistusoikeus siirtyy tilaajalle, kun sopimuksen mukainen summa on maksettu kokonaisuudessaan toimituspäivästä riippumattaToimitus katsotaan suoritetuksi, kun Dometic on toimittanut tilaamasi Tuotteet ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos vastaanottajaa ei toimitushetkellä tavoiteta, tuotteet pyritään toimittamaan perille mahdollisimman nopeasti kohtuullisin keinoin. Näiden Toimitusehtojen mukaisesti hyväksyt mahdolliset ylimääräiset lähetys- / käsittelykustannukset, jotka johtuvat siitä, ettei toimitusta ole vastaanotettu toimitusehtojen mukaisesti. 

4 HinnatToimituskulut ja Maksut 

 

4.1 Paikallisessa valuutassa esitetyt hinnat vahvistetaan tilauksen yhteydessäHinnat sisältävät arvonlisäveron (tarvittaessa), mutta ei lähetys- ja käsittelykuluja, jotka lisätään loppusummaan erittelyineentarkistettavaksesi ennen tilauksen tekemistä ja näiden ehtojen hyväksymistä. 

4.2 Vaikka Dometic pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että hinnat Dometic Online -palvelussa ovat oikeita ja ajan  

tasalla olevia, virheitä voi silloin tällöin esiintyä esimerkiksi teknisistä syistä, kuten verkkohäiriöt, siirtovirheet jne. Jos Dometic havaitsee virheen tilaamasi tuotteen hinnassa, se ilmoittaa siitä Sinulle mahdollisimman pian, jolloin voit vahvistaa tilauksesi uudelleen oikeaan hintaan tai perua tilauksesi. 

4.3 Käytettävissä ja valittavissasi olevat maksutavat näytetään kassalla Dometic Onlinessa. Luotto- tai pankkikorttisiasi veloitetaan, kun olet hyväksynyt tilauksen. Tuotteet lähetetään, kun luotto- tai pankkikorttimaksu on vastaanotettu. 

4.4 Lähettämällä tilauksesi Dometic Online -palvelun kautta, vakuutat, että maksutietosi ovat voimassa ja että Sinulla on valtuudet käyttää luotto- tai pankkikorttia tilauksen maksamiseen. 

 

5 Kaupan peruuttamisoikeus 

 

5.1 Kuluttaja -asiakkaalla (sovellettavan kuluttajalainsäädännön mukaisesti) on oikeus palauttaa tuote perustelematta palautuksen syytä 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Sinun tulee ilmoittaa peruuttamisoikeuden käyttämisestä Dometicin asiakaspalveluun kirjallisesti viimeistään 14. päivänä tuotteen vastaanottamisesta. Dometicin asiakaspalvelu antaa Sinulle tarvittavat palautusta koskevat tiedot ja ohjeet. 

5.2 Dometic maksaa suorittamasi maksut takaisin viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut palautetut tuotteet käyttäen mahdollisuuksien mukaan tilauksen maksamisessa käytettyä maksutapaa. Dometic ei kuitenkaan korvaa tuotteen palauttamisesta aiheutuneita kulujaTuotteet tulee palauttaa mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksissaan, mutta jos tämä ei ole mahdollista, Sinun on varmistettava, että tuotteet ovat pakattu asianmukaisesti palautusta varten. 

5.3 Jos tuotetta on käytetty enemmän kuin sen tarkastamiseksi tarvittava käyttö edellyttää, eikä tuotetta tästä syystä voida enää myydä uudenveroisena, Dometicilla on oikeus vähentää palautettavasta summasta hinnan alennusta vastaava summa. 

 

6 Tuotteiden tarkastus, asennus ja käyttö 

 

6.1 Vastaanotetut tuotteet on tarkastettava viipymättä lähetyksen aikaisten vaurioiden tai muiden virheiden varalta. Vaurioista ja virheistä on ilmoitettava Dometicin asiakaspalveluun viipymättä, viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa toimituksesta. 

6.2 Tilaaja on vastuussa Dometic Online -palvelusta ostamiensa tuotteiden asianmukaisesta asennuksesta ja käytöstä. Oikean asennuksen ja käytön varmistamiseksi Sinun on noudatettava pakkauksessa olevia ohjeita ja asiaan kuuluvaa Dometicin käyttö -tai asennusopasta. Oppaat tulevat tuotteiden mukana tai ne ovat ladattavissa osoitteesta: http://manuals.dometic.com /. 

6.3 Dometic Online -palvelusta ostetut varaosat on aina asennettava asiaan liittyvän Dometic -käyttö ja asennusohjeiden mukaisesti.  

 

7 Lakisääteiset kuluttajan oikeudet ja takuu 

 

7.1 Kuluttaja-asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet ja siten mahdollisuus tehdä valitus viallisesta tuotteesta. Asiakas ei voi vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus on tehtävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen. 

7.2 Tuotteille voidaan myöntää myös takuu valmistajan puolesta tuotteen mukana toimitettavan takuutodistuksen ehtojen mukaisesti. 

7.Lukuun ottamatta edellä mainittuja ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa, Dometic kieltää kaikki nimenomaiset ja implisiittiset takuut, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, implisiittiset takuut kaupallisuudesta, tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä luotettavuudesta tai saatavuudesta. 

 

Vastuun rajoitus; Ylivoimainen este 

 

8.1 Näiden toimitusehtojen mukaisesti Dometicin kokonaisvastuu yksittäiseen ostotilaukseen rajoittuu kyseisen tilauksen kauppahintaan. Dometic ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista eikä sille synny korvausvastuuta, joka johtuu (a) tuotteiden virheellisestä asennuksesta, kokoamisesta, asentamisesta, ylläpidosta, käytöstä, korjaamisesta; tai (b) muiden, kuin Dometicin tarjoamien alkuperäisten varaosien käytöstä, kokoonpanon, asennuksen, kunnossapidon tai korjauksen yhteydessä; tai (c) normaalista kulumisesta aiheutuvista kustannuksista. 

Huomaa, että Tuotteen käyttö, asennus tai huolto, jota ei suoriteta vaaditulla tavalla Dometicin ohjeiden mukaisesti, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja tuotevaurioita. 

8.2 Kohdassa 8.1 annettua vastuunrajoitusta ei sovelleta Dometicin petoksiin, törkeään huolimattomuuteen tai tahalliseen laiminlyöntiin, ja Dometic ei millään tavoin rajoita vastuuta huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahinkoista. Lisäksi mikään näistä yleisistä ehdoista ei rajoita millään tavalla kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. 

8.3 Dometic ei ole vastuussa mistään näiden yleisten ehtojen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä tai viivästymisestä, jotka liittyvät sen kohtuullisen valvonnan ulkopuolelle jääviin tapahtumiin, mukaan lukien tulipalo, tulva, äärimmäinen sää, räjähdykset, sota (riippumatta siitä, julistetaanko se), terroriteot, työriidat (riippumatta siitä, ovatko työntekijät siinä mukana), paikallisviranomaisten, valtion tai muiden toimivaltaisten viranomaisten teot tai muut ylivoimaiset esteet sovellettavan lain mukaisesti. 

Seitenumbruch 

9 Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu 

 

9.Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, näitä yleisiä ehtoja ja sopimuksia, jotka on tehty näiden yleisten ehtojen soveltamiseksi, säännellään Suomen lainsäädännöllä ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälisistä tavaroiden ostosopimuksista tai Ruotsin ostolakia (1990: 931) ei sovelleta. 

9.2 Mahdolliset näistä ehdoista johtuvat riidat, rikkomukset tai vaatimukset ratkaistaan ​​toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tämän lisäksi Asiakas voi myös ottaa yhteyttä Kuluttaja-asiamieheen (Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)www.kkv.fi )) 

 

*****